• СЪОБЩЕНИЕ
    На 03.02.2021 г. ЛЕМИ ТРАФО ЕАД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1358-C01 по проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Проектното предложение на  ЛЕМИ ТРАФО ЕАД предвижда дейности, водещи до покриване на оперативните разходи от дейността…
  • СЪОБЩЕНИЕ
    Във връзка с изпълнението на проект  "Подобряване на производствения капацитет на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД", АДБФП № BG16RFOP002-2.040-1338-C01 е закупена, доставена и пусната в експлоатация "Бобинажна машина за навиване на намотки високо напрежение с кръгли проводници" на обща стойност 616 086,45 лв., от които 332 491,10 лв. европейско  и 58 674,90 лв. национално съфинансиране. Бобинажната машина е със значително по-добри функционални възможности използвайки модернизиран и усъвършенстван софтуер, работи…
  • ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
    Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка и пускане в експлоатация на бобинажна машина за навиване на намотки високо напрежение с кръгли проводници за масленонапълнени разпределителни трансформатори" Изтегли документацията тук