• ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на проект по ОПИК на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД Г-н Евгени Славенин - Изпълнителен Директор на Леми Трафо ЕАД и Ръководител на проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина", организира пресконференция, на която представи новият проект финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за…
  • ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на проект на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД ЛЕМИ ТРАФО ЕАД  има удоволствието да Ви покани на официална пресконференция за представяне на проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина", който се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год.Събитието ще се състои на 23.03.2016 год. от 10.00ч. в Заседателна зала на Леми Трафо ЕАДАдрес: гр. Перник, ул. "Владайско…
  • СЪОБЩЕНИЕ
    На 09.02.2016 год. ЛЕМИ ТРАФО ЕАД  подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001.1021-C01 по проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина"Проектът ще се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., в рамките на процедура  BG16RFOP002-2.001 "Подобряване производствения капацитет  в МСП" и е на обща стойност 1 708 000.00лв., от които размерът на БФП е…