• ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА по ПМС 118/2014 | ЗУСЕСИФ/2015
    Леми Трафо ЕАД, тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за прецизно рязане на ламели от електротехническа ламарина за магнитопроводи на трансфоматори, даваща и възможност за шихтоването им по технологията СТЕП-ЛАП". Изтегли документацията тук
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на проект по ОПИК на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД Г-н Евгени Славенин - Изпълнителен Директор на Леми Трафо ЕАД и Ръководител на проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина", организира пресконференция, на която представи новият проект финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за…
  • ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на проект на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД ЛЕМИ ТРАФО ЕАД  има удоволствието да Ви покани на официална пресконференция за представяне на проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина", който се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год.Събитието ще се състои на 23.03.2016 год. от 10.00ч. в Заседателна зала на Леми Трафо ЕАДАдрес: гр. Перник, ул. "Владайско…