• HOLIDAYS
    Lemi Trafo JSC kindly informs you that the company will be closed for Christmas and New Year holidays from December 24, 2014 till January 04, 2015 included. Our team wishes you wonderful Christmas and New Year holidays!
  • СЪОБЩЕНИЕ
    На 09.02.2016 год. ЛЕМИ ТРАФО ЕАД  подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001.1021-C01 по проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина"Проектът ще се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., в рамките на процедура  BG16RFOP002-2.001 "Подобряване производствения капацитет  в МСП" и е на обща стойност 1 708 000.00лв., от които размерът на БФП е…
  • ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на проект на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД ЛЕМИ ТРАФО ЕАД  има удоволствието да Ви покани на официална пресконференция за представяне на проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина", който се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год.Събитието ще се състои на 23.03.2016 год. от 10.00ч. в Заседателна зала на Леми Трафо ЕАДАдрес: гр. Перник, ул. "Владайско…