• СЪОБЩЕНИЕ
    Във връзка с изпълнението на проект  "Подобряване на производствения капацитет на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД", АДБФП № BG16RFOP002-2.040-1338-C01 е закупена, доставена и пусната в експлоатация "Бобинажна машина за навиване на намотки високо напрежение с кръгли проводници" на обща стойност 616 086,45 лв., от които 332 491,10 лв. европейско  и 58 674,90 лв. национално съфинансиране. Бобинажната машина е със значително по-добри функционални възможности използвайки модернизиран и усъвършенстван софтуер, работи…
  • ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
    Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка и пускане в експлоатация на бобинажна машина за навиване на намотки високо напрежение с кръгли проводници за масленонапълнени разпределителни трансформатори" Изтегли документацията тук
  • СЪОБЩЕНИЕ
    На 12.02.2020 год. ЛЕМИ ТРАФО ЕАД  подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1338-C01 по проект "Подобряване на производствения капацитет на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД"   Проектът ще се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., в рамките на процедура  BG16RFOP002-2.040 "Подобряване на производствения капацитет  в МСП" и е на обща стойност 616 086,45лв., от които размерът на БФП е 63,49% (391 166.00лв.). В рамките на…