ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
за представяне на проект на
ЛЕМИ ТРАФО ЕАД

ЛЕМИ ТРАФО ЕАД  има удоволствието да Ви покани на официална пресконференция за представяне на проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина", който се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год.

Събитието ще се състои на 23.03.2016 год. от 10.00ч. в Заседателна зала на Леми Трафо ЕАД
Адрес: гр. Перник, ул. "Владайско въстание" №1.

 

ДБФП №BG16RFOP002-2.001-1021-C01 по проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина" по Процедура №BG16RFOP002-2.001 "Подобряване производствения капацитет в МСП" финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.