Леми Трафо ЕАД, тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за прецизно рязане на ламели от електротехническа ламарина за магнитопроводи на трансфоматори, даваща и възможност за шихтоването им по технологията СТЕП-ЛАП".

Изтегли документацията тук