Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка и пускане в експлоатация на бобинажна машина за навиване на намотки високо напрежение с кръгли проводници за масленонапълнени разпределителни трансформатори"

Изтегли документацията тук