• ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на проект по ОПИК на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД Г-н Евгени Славенин - Изпълнителен Директор на Леми Трафо ЕАД и Ръководител на проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина", организира пресконференция, на която представи новият проект финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за…
  • ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
    Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка и пускане в експлоатация на бобинажна машина за навиване на намотки високо напрежение с кръгли проводници за масленонапълнени разпределителни трансформатори" Изтегли документацията тук
  • ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на дейностите по изпълнение на проект на ЛЕМИ ТРАФО ЕАД ЛЕМИ ТРАФО ЕАД  има удоволствието да Ви покани на официална пресконференция за представяне на дейностите по изпълнение на проект "Подобряване на капацитета за производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова Линия за прецизно рязане на електротехническа ламарина", който се реализира по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 год.Събитието ще се състои на 13.07.2016 год. от 10.00ч. в Заседателна…